09.06.2011
0

Antoine de Saint - Exupéry: Citadela

Citadela představuje trest' a vyvrcholení životního zápasu, hledání a myšlení Saint - Exupéryho: posledních osm let života prožil doslova po jejím boku a vložil do ní hlavně to, pro co je a bude najvíce milován generacemi čtenářů - své horoucí srdce. Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž její autor neustálými návraty k základním tématům lidské existence - lásce, přátelství, věrnosti, službě společenství, tvorbě - postupně proniká. "Pravdu je třeba hloubit jako studnu" - setkání s Citadelou skutečně může pro čtenáře představovat něco jako pro karavanu objevení studny uprostřed vyprahlé pouště. Poprvé má český čtenář možnost seznámit se s kompletní Citadelou. Doposud vydávaný obsáhlý výbor vzhledem k době svého vzniku ponechal stranou některé vyhraněněji transcedentní tóny, jež necháv rozeznít vydání úplné. První úplné vydání také obohacuje naše vnímní Citadely o některé osobnější, intimnější odstíny: můžeme nahlédnout hlouběji do autorova hledání a tázání se.

Kategorie: Doporučujeme

Přidat příspěvek do diskuze

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476