12.05.2011
0

Věra Nekolová: Ruština nejen pro samouky

Nová moderní učebnice obsahuje základní poučení o ruské mluvnici, slovní zásobu v rozsahu přes 2000 slov, slovních spojení a frazeologie a nácvik výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na: aktivní užívání ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích, pohotové vyjadřování, pochopení podobností i odlišností češtiny a ruštiny. Učebnice obsahuje tři audio CD.

Přidat příspěvek do diskuze

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476