12.05.2011
0

Lucie Mikolášková: Norština nejen pro samouky

Zcela nová učebnice norštiny přináší základní slovní zásobu v rozsahu téměř 1 800 slov a slovních spojení, veškerou základní mluvnici jazyka a informace o Norsku a životě jeho obyvatel. Důraz klade na: porozumění psanému i mluvenému projevu, nácvik norské výslovnosti, pochopení struktury norského jazyka, rozdíly mezi češtinou a norštinou , komunikační dovednosti v běžných situacích, aktivní používání současného mluveného i psaného norského jazyka
12.05.2011
0

Hana Jirásková: Chorvatština nejen pro samouky

První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatské gramatiky, poznatky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnují hlavní oblasti života se zaměřením na chorvatskou realitu. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury chorvatštiny, pochopení odlišností (zvláště lexikálních) mezi chorvatštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat chorvatštinu v každodenním životě, získání dovednosti porozumět psanému i mluvenému projevu. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Součástí publikace je Klíč, obsahující kromě řešení cvičení z učebnice i přehled gramatiky, poznámky k výslovnosti a rozsáhlý chorvatsko - český slovníček. V závěru klíče je uveden seznam strop, podle kterého se budete snadno orientovat na dvou přiložených CD. Nahrávka je namluvena rodilými mluvčími a je zaměřena na aktivní zvládnutí jazyka.
12.05.2011
0

Dr. Ludmila Kollmannová: Angličtina nejen pro samouky - Inovace

Nové, revidované, upravené a doplněné vydání široce oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná pro samouky, ale také pro školy a kursy. Důraz klade na: porozumění mluvené řeči, nácvik anglické výslovnosti, komunikaci v nejčastějších situacích, používání současné hovorové angličtiny. Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením a anglicko - českým slovníčkem.
12.05.2011
0

Věra Nekolová: Ruština nejen pro samouky

Nová moderní učebnice obsahuje základní poučení o ruské mluvnici, slovní zásobu v rozsahu přes 2000 slov, slovních spojení a frazeologie a nácvik výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na: aktivní užívání ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích, pohotové vyjadřování, pochopení podobností i odlišností češtiny a ruštiny. Učebnice obsahuje tři audio CD.
12.05.2011
0

Jarmila Janešová: Italština pro samouky

Tradiční učebnice pro samouky poskytuje: základní znalosti italské mluvnice včetně výslovnosti, spolehlivou znalost slovní zásoby v rozsahu 2500 slov a slovních spojení, bohatou frazeologii. Součástí učebnice jsou dvě audio CD a brožura obsahující klíč ke cvičením s italsko - českým a česko - italským slovníčkem
<<  <  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394  -  395   >   >>
( Strana 390 z 418 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476