16.05.2011
0

James Hawes: Proč byste měli číst Kafku, než promarníte svůj život

Tvář Franze Kafky znají všichni, ať již četli některou z jeho knih nebo ne. A jeho zahloubaný obličej vyvolává neustálé představy: ponuré a hrozivé vize byrokracie, před níž nelze uniknout, děsivé proměny, zlověstné předpovědi holokaustu. Avšak zatímco o Kafkově genialitě bezesporu nelze pochybovat, představa o záhadné, neduživé a přízračné postavě, kterou jeho současníci sotva znali, se nijak nepodobá historické realitě. James Hawes se snaží odhalit podstatu mýtů o Kafkovi a strhnout zdi, které kolem něj vystavěly celé generace dveřníků-vědců, životopisců a turistických průvodců. Vrací nám tak skutečného člověka a skutečný význam jeho skvostného díla.
Kategorie: Novinky
12.05.2011
0

Sarah Peters: Nová cvičebnice anglické gramatiky

8 500 příkladů s řešením na protější straně. 6 úrovní obtížnosti od začátečníků až po velmi pokročilé. Učebnice je dvojjazyčná.
12.05.2011
0

Marie Pravdová: Francouzština nejen pro samouky

Aktualizovaná učebnice základů francouzštiny je určena nejen pro samouky, ale též pro školy a kurzy. Klade důraz na: nácvik výslovnosti, komunikaci v běžných situacích, používání součásného hovorového jazyka. Součástí kompletu je brožura obsahující klíč ke cvičením a francouzsko - český slovníček a také dvě audio CD.
12.05.2011
0

Marzena Kowalska: Polština nejen pro samouky

Učebnice přináší přehledný a přístupný výklad polské gramatiky, poznámky k výslovnosti, slovní zásobu v rozsahu asi 1800 slov, nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnuje typické situace každodenního života se zaměřením na polskou realitu. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury polštiny, pochopení odlišností mezi polštinou a češtinou, aktivní užívání polštiny v běžných sitacích, porozumění mluvenému i psanému projevu. Součástí publikace je klíč ke cvičením, souhrnný polsko - český slovníček a audio CD namluvené rodilými mluvčími. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium.
12.05.2011
0

Hilkka A. Lindroos: Finština nejen pro samouky

Učebnice finštiny - první a jediná na českém trhu - přináší kompletní přehled finské mluvnice, nezbytné informace o zvláštnostech finské výslovnosti, základní slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), najčastější frazeologii a velké množství užitečných slovních obratů jak spisovného, tak i běžného jazyka. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury finského jazyka, pochopení odlišností mezi finštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat finštinu v každedenním životě, získání schopnosti porozumět psanému i ústnímu projevu. Učebnice je určena jak pro tradiční výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Její součástí je Klíč obsahující kromě překladu učebních textů a řešení cvičení i velmi užitečný finsko - český a česko - finský slovník. Při studiu vám pomohou i 2 vložená CD s audionahrávkami vybraných textů, rozhovorů a cvičení, namluvenými rodilými mluvčími.
<<  <  385  -  386  -  387  -  388  -  389  -  390  -  391  -  392  -  393  -  394   >   >>
( Strana 389 z 418 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476