09.06.2011
0

Jan Divecký: Příběhy Tóry

Publikace Příběhy Tóry je první z ucelené řady biblickýchpříběhů od Jana Diveckého. Knihy přibližují základní příběhy Tanachu s výkladem nejznámějších židovských rabínů - komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši a další). Kapitoly seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí. Texty jsou koncipovány pro široký okruh čtenářů, nevyžadují odborné znalosti.
Kategorie: Doporučujeme
09.06.2011
0

Marie NDiaye: Tři mocné ženy

"Ty ženy nejsou mocné, protože by měly ve světě nějakou moc, protože by byly důležitými, vlivnými osobami; jsou docela obyčejné, ale mají moc měnit svět, skutečnost okolo sebe," vysvětluje autorka knihy. Tři příběhy, tři ženy. Jmenují se Norah, Fanta, Khady Demba. Čtyřicetiletá Norah přijíždí ke svému otci do Afriky. Z někdejšího egocentrického tyrana se stal bezbranný muž, jenž tráví noci zavěšený ve větvích stromu. Fanta byla profesorkou francouzštiny v Dakaru, ale byla nucena následovat svého manžela Rudyho do Francie. Rudy ji však nedokáže nabídnout bohatý a radostný život, jaký by si zasloužila. Khady Demba je mladá africká vdova. Bez peněz se snaží dostat se za svou vzdálenou sestřenicí Fantou do Francie. Každá z těchto žen bojuje proti neúprosnému a nepochopitelnému osudu, aby si uchovala svou důstojnost.
Kategorie: Doporučujeme
09.06.2011
0

Simon Singh: Kniha kódů a šifer

Simon Singh uvádí Johna Chadwicka mezi vědci, pro které se stalo odhalování tajemných nápisů skutečným posláním. V jejich stopách kráčejí i součásní kryptoanalytici, kteří se snaží rozkrýt šifrovanou komunikaci. Obstojí v tomto boji tvůrci šifer a kódů? Simon Singh se domnívá, že každá takzvaná nerozlomitelná šifra dříve či později luštitelům podlehne. Objevují se však první pokusy s kvantovou kryptografií...
Kategorie: Doporučujeme
09.06.2011
0

Antoine de Saint - Exupéry: Citadela

Citadela představuje trest' a vyvrcholení životního zápasu, hledání a myšlení Saint - Exupéryho: posledních osm let života prožil doslova po jejím boku a vložil do ní hlavně to, pro co je a bude najvíce milován generacemi čtenářů - své horoucí srdce. Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž její autor neustálými návraty k základním tématům lidské existence - lásce, přátelství, věrnosti, službě společenství, tvorbě - postupně proniká. "Pravdu je třeba hloubit jako studnu" - setkání s Citadelou skutečně může pro čtenáře představovat něco jako pro karavanu objevení studny uprostřed vyprahlé pouště. Poprvé má český čtenář možnost seznámit se s kompletní Citadelou. Doposud vydávaný obsáhlý výbor vzhledem k době svého vzniku ponechal stranou některé vyhraněněji transcedentní tóny, jež necháv rozeznít vydání úplné. První úplné vydání také obohacuje naše vnímní Citadely o některé osobnější, intimnější odstíny: můžeme nahlédnout hlouběji do autorova hledání a tázání se.
Kategorie: Doporučujeme
08.06.2011
0

Peter Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh

Základní osnovou příběhu jsou tajemné okolnosti smrti malého kamaráda hlavní hrdinky, grónského chlapečka Izaiáše. Odhalování záhady, policií označené za nešťastnou náhodu, vede přes tajné archivy pochybných společností a patologických ústavů, podivné pozadí vědeckých experimentů a kodaňské podsvětí na loď, která odplouvá s tajuplným posláním k ostrůvku u západního pobřeží Grónska.
Kategorie: Doporučujeme
<<  <  372  -  373  -  374  -  375  -  376  -  377  -  378  -  379  -  380  -  381   >   >>
( Strana 376 z 426 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476