09.06.2011
0

Antoine de Saint - Exupéry: Citadela

Citadela představuje trest' a vyvrcholení životního zápasu, hledání a myšlení Saint - Exupéryho: posledních osm let života prožil doslova po jejím boku a vložil do ní hlavně to, pro co je a bude najvíce milován generacemi čtenářů - své horoucí srdce. Bohatství Citadely spočívá především v neobyčejné intenzitě a hloubce, do níž její autor neustálými návraty k základním tématům lidské existence - lásce, přátelství, věrnosti, službě společenství, tvorbě - postupně proniká. "Pravdu je třeba hloubit jako studnu" - setkání s Citadelou skutečně může pro čtenáře představovat něco jako pro karavanu objevení studny uprostřed vyprahlé pouště. Poprvé má český čtenář možnost seznámit se s kompletní Citadelou. Doposud vydávaný obsáhlý výbor vzhledem k době svého vzniku ponechal stranou některé vyhraněněji transcedentní tóny, jež necháv rozeznít vydání úplné. První úplné vydání také obohacuje naše vnímní Citadely o některé osobnější, intimnější odstíny: můžeme nahlédnout hlouběji do autorova hledání a tázání se.
Kategorie: Doporučujeme
08.06.2011
0

Peter Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh

Základní osnovou příběhu jsou tajemné okolnosti smrti malého kamaráda hlavní hrdinky, grónského chlapečka Izaiáše. Odhalování záhady, policií označené za nešťastnou náhodu, vede přes tajné archivy pochybných společností a patologických ústavů, podivné pozadí vědeckých experimentů a kodaňské podsvětí na loď, která odplouvá s tajuplným posláním k ostrůvku u západního pobřeží Grónska.
Kategorie: Doporučujeme
08.06.2011
0

Džuničiró Tanizaki: Sestry Makiokovy

Děj románu se odehrává v Ósace těsně před vypuknutím 2.světové války. Na pozadí snah o provdání třetí ze čtyř sester Makiokových se rozvíjí obraz života a pozvolného úpadku kdysi zámožné obchodnické rodiny, postupné zanikání tradičního způsobu života a staré kultury. Dosud neprovdaná Juriko, které je již přes třicet let, elegantní, jemná, ale i nepoddajná mladá žena, prochází řadou seznamovacích schůzek s dohozenými nápadníky, avšak ke sňatku stále nedochází. Obětí se stává nejmladší ze sester, dívka moderní a energická, nebot podle tradičních zásad japonského rodinného systému se mladší sestra nesmí vdát dřív než starší. Po mnohaletém úsilí se podaří najít nápadníka společensky přijatelného pro rodinu i Jukiko a sňatek uzavřít, ale to se již na obzoru stahují mračna mezinárodního válečného konfliktu.
Kategorie: Doporučujeme
08.06.2011
0

Andre Agassi: Open-Otevřená zpověď

Kniha představuje pronikavou sondu do duše i mysli mladého muže, kterému nebylo dopřáno normální dětství a musel se vyrovnávat s dominantním otcem i sám se sebou a posléze vzdorovat slávě, ztrátě soukromí, zájmu médií, která ho oslavovala i zatracovala. V tomto nekonečném boji hledá smysl svého života a často uvažuje o konci kariéry. Aggasi do nejmenších detailů analyzuje sám sebe, své niterné pocity, tápání sportovním i osobním životem. Píše o svých blízkých, přátelích, spolupracovnících i soupeřích.
Kategorie: Doporučujeme
02.06.2011
0

Lao - c': Tao Te Ťing

Málokterý čínský myslitel je u nás tak dobře znám jako legendární zakladatel taoismu Lao - c'(Starý mistr), jenž ži asi v letech 570 až 490 př. n. l. "Lao - c' pěstoval cestu (tao) a její sílu (te). Učil, že člověk se má snažit skrýt a zůstat beze jména. Žil po dlouhá léta v království Čou. Když viděl, jak dynastie upadá, opustil zemi...Nikdo neví, kde skončil své dny...Lao - c' byl mudrc, který toužil žít ve skrytosti." Jeho Tao Te Ťing patří více než dva tisíce let k nejvlivnějším zdrojům celého čínského myšlení. Je nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků a dnes je považován za jedno z klíčových děl světové filosofie. Sinoložka Berta Krebsová svůj dnes již klasický překlad doprovází podrobnými filosofickými a filologickými poznámkami, v nichž cituje jak staré čínské komentáře, tak celou řadu západních překladů Tao Te Ťingu.
Kategorie: Doporučujeme
<<  <  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18   >   >>
( Strana 13 z 26 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476