12.05.2011
0

Marzena Kowalska: Polština nejen pro samouky

Učebnice přináší přehledný a přístupný výklad polské gramatiky, poznámky k výslovnosti, slovní zásobu v rozsahu asi 1800 slov, nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnuje typické situace každodenního života se zaměřením na polskou realitu. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury polštiny, pochopení odlišností mezi polštinou a češtinou, aktivní užívání polštiny v běžných sitacích, porozumění mluvenému i psanému projevu. Součástí publikace je klíč ke cvičením, souhrnný polsko - český slovníček a audio CD namluvené rodilými mluvčími. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium.
12.05.2011
0

Hilkka A. Lindroos: Finština nejen pro samouky

Učebnice finštiny - první a jediná na českém trhu - přináší kompletní přehled finské mluvnice, nezbytné informace o zvláštnostech finské výslovnosti, základní slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), najčastější frazeologii a velké množství užitečných slovních obratů jak spisovného, tak i běžného jazyka. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury finského jazyka, pochopení odlišností mezi finštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat finštinu v každedenním životě, získání schopnosti porozumět psanému i ústnímu projevu. Učebnice je určena jak pro tradiční výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Její součástí je Klíč obsahující kromě překladu učebních textů a řešení cvičení i velmi užitečný finsko - český a česko - finský slovník. Při studiu vám pomohou i 2 vložená CD s audionahrávkami vybraných textů, rozhovorů a cvičení, namluvenými rodilými mluvčími.
12.05.2011
0

Lucie Mikolášková: Norština nejen pro samouky

Zcela nová učebnice norštiny přináší základní slovní zásobu v rozsahu téměř 1 800 slov a slovních spojení, veškerou základní mluvnici jazyka a informace o Norsku a životě jeho obyvatel. Důraz klade na: porozumění psanému i mluvenému projevu, nácvik norské výslovnosti, pochopení struktury norského jazyka, rozdíly mezi češtinou a norštinou , komunikační dovednosti v běžných situacích, aktivní používání současného mluveného i psaného norského jazyka
12.05.2011
0

Hana Jirásková: Chorvatština nejen pro samouky

První česká učebnice chorvatštiny přináší kompletní přehled chorvatské gramatiky, poznatky k výslovnosti, bohatou slovní zásobu (v rozsahu zhruba 3000 slov), nejčastější frazeologii a konverzační obraty. Texty v učebnici jsou aktuální, zahrnují hlavní oblasti života se zaměřením na chorvatskou realitu. Důraz je kladen na: osvojení základní struktury chorvatštiny, pochopení odlišností (zvláště lexikálních) mezi chorvatštinou a češtinou, získání dovednosti aktivně používat chorvatštinu v každodenním životě, získání dovednosti porozumět psanému i mluvenému projevu. Učebnice je určena jak pro klasickou výuku pod vedením učitele, tak pro samostatné studium. Součástí publikace je Klíč, obsahující kromě řešení cvičení z učebnice i přehled gramatiky, poznámky k výslovnosti a rozsáhlý chorvatsko - český slovníček. V závěru klíče je uveden seznam strop, podle kterého se budete snadno orientovat na dvou přiložených CD. Nahrávka je namluvena rodilými mluvčími a je zaměřena na aktivní zvládnutí jazyka.
12.05.2011
0

Dr. Ludmila Kollmannová: Angličtina nejen pro samouky - Inovace

Nové, revidované, upravené a doplněné vydání široce oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná pro samouky, ale také pro školy a kursy. Důraz klade na: porozumění mluvené řeči, nácvik anglické výslovnosti, komunikaci v nejčastějších situacích, používání současné hovorové angličtiny. Součástí učebnice je brožura s klíčem ke cvičením a anglicko - českým slovníčkem.
<<  <  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30   >   >>
( Strana 25 z 31 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476