13.06.2011
0

Ludmila Kollmannová: Angličtina pro pokročilé samouky

Nová učebnice, která svou úrovní navazuje na publikaci Angličtina pro mírně a středně pokročilé samouky, je určena nejen studentům-samoukům, ale použitelná je i v nejrůznějších anglických kurzech odpovídající úrovně. Učebnice je zaměřena na nácvik tří základních dovedností:Porozumění textu, poslech s porozuměním a řízený nácvik ústního projevu na takové úrovni, která uživatelům zaručí dosažení stupně pokročilosti C1 podle doporučení Rady Evropy. Učebnice je vybavena klíčem ke cvičením, anglicko-českým slovníčkem a slovníčkem anglické gramatické terminologie, dále přehledem slovesných časů a tvarů nepravidelných sloves. Nedílnou součástí učebnice jsou dvě audio CD. Ke kontrole úspěšnosti poslouží závěrečný test.
03.06.2011
0

Li Beibei: Čínština pro samouky

Čínština pro samouky je určena všem zájemcům o získání základů zjednodušeného čínského jazyka, tzv. "obecné" čínštiny, který je úředním jazykem Čínské lidové republiky. Cílem učebnice je naučit vás na této základní úrovni číst a porozumět čínskému textu, komunikovat s rodilými mluvčími písemnou i ústní formou a seznámit vás s některými čínskými reáliemi.
03.06.2011
0

Jana Navrátilová: Mluvíme německy se zákazníkem

Příručka je určena obchodníkům, kteří se denně setkávají s německy mluvícími zákazníky. Ať již se jedná o: ubytovací služby (hotely, ubytovny, kempy), restaurace, obchody, obchodní domy, supermarkety, služby (kadeřnictví, opravny, úpravny a čistírny, půjčovny), zdravotnictví, kulturu a sport (divadla, kina, muzea, výstavy, kasina, fitcentra, tělocvičny, bazény), dopravu (taxislužba, benzinová čerpadla).
03.06.2011
0

Jana Navrátilová: Německá nepravidelná slovesa + audio CD

Příručka je určena pro úplné začátečníky nebo i pokročilé studenty němčiny. Umožní procvičit si nepravidelná slovesa, která tvoří jednu ze základních mluvnických kategorií německého jazyka, bez níž se prostě nedomluvíte. Látka je rozdělena do dvou hlavních částí: mluvnice a cvičebnice. Mluvnice vám poskytne základní informace ohledně použití pomocných sloves, způsobových sloves, slabých a silných sloves, smíšených a nepravidelných sloves, podmiňovacího způsobu, budoucího času a trpného rodu v němčině. Cvičebnice je strukturována do pěti oddílů - pomocných sloves, způsobových (modálních) sloves, silných sloves I., II. a III., smíšených a nepravidelných sloves, sloves s odlišnou předložkovou vazbou.
03.06.2011
0

Business English 10 000 slovíček v 80 tématech

Učebnice s 10 000 anglickýckými slovíčky je doplněna o běžné kolokace a idiomatická spojení. Jednotlivé kapitoly vám pomohou: systematicky si obohatit slovní zásobu o výrazy Business English, cíleně se připravit na specifická obchodní témata a situace, rychle získat potřebné informace o významech slov, jejich výslovnosti a použití.
<<  <  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25   >   >>
( Strana 20 z 31 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476