07.07.2011
0

Jiří Fleissig: Základy moderní spisovné arabštiny díl I.

Učebnice určena všem zájemcům o moderní arabský spisovný jazyk.
07.07.2011
0

David Labus: Japonsko-český studijní znakový slovník

Znakový japonsko-český slovník je první svého druhu u nás. Má být úvodem do zcela odlišného jazykového světa, kde je silně akcentována grafická rovina sdělované informace prostřednictvím v Japonsku zdomácnělých čínských znaků. Slovník je určen jednak širokému okruhu zájemců o japonskou kulturu a jazyk, jednak studentům, kterým by měl být užitečnou pomůckou při seznamování s japonštinou a četbě různých textů. Při sestavování slovníku autoři vycházeli ze základního souboru znaků, tzv.džójókandži-nyní 1945 znaků, jejichž zvládnutí by mělo čtenáři umožnit dobrou pasivní znalost japonštiny. K nim přdali téměř 300 znaků, používajích se ve jménech, dále zhruba desítku znaků kokudži, vzniklých v Japonsku, a další desítku tvoří znaky, které sice nepatří do systému džójókandži, ale běžně se používají.
23.06.2011
0

Jaroslava Kernerová: Němčina v hospodářství

Třetí přepracované vydání učebnice, která je určena všem, kdo si chtějí osvojit základy německého hospodářského jazyka, a to jak studujícím ekonomických oborů, tak i pracovníkům národního hospodářství. Předpokládá znalost obecného jazyka na úrovni maturity. Rozvíjí především dovednost četby ekonomických textů a komunikaci v odborné problematice. Po jejím prostudování budou studenti jazykově vybaveni pro studium na vysokých školách ekonomického zaměření v německy mluvících zemích. Učebnice obsahuje úvodní i doplňkové texty, cvičení, opakovací texty a německo-český slovníček. Texty vycházejí z autentických materiálů - učebnic, monografií, odborných časopisů a populárně vědeckých příruček. Další zdroj reálií tvoří v hospodářském jazyce často používané grafy, statistické přehledy aj.
23.06.2011
0

Duncan Hendy: Angličtina u piva

Rádi byste v anglické hospodě nepůsobili jako cizinci, ale domácí “štamgasti“? Baštíte tvrdší anglický humor a ironii? Chcete si osvojit špičaté hospodské narážky a drsnější jazykové vychytávky? Publikace vedená jako foto-komiks nabízí trochu jinou angličtinu, než jakou užívají přes den uhlazení gentlemani. Je však ze života! Projde s vámi témata nejčastěji nad pivem probíraná: sex, fotbal, přátele, TV, počítače, auta, potomky ad. Diskutuje je čtveřice anglických samorostů. Za každým článkem následuje výklad frází a kontrolní otázky. Zvukové CD obsahuje všechny kapitoly brilantně zahrané.
23.06.2011
0

Encyklopedický atlas anglického jazyka

Přiblížení toho, jak se klasická forma britské spisovné angličtiny „pokřivovala“ ať už samovolně nebo úmyslně, jaké vlivy bezprostředně působily na vznik těch, či oněch výrazů a frází, je cenné a povzbudivé nejen pro studenty, kteří narazili alespoň na jednoho obyvatele Skotska, ale i pro zájemce hledající hlubší jazykové poučení. Text navíc odborně ošetřil PhDr.Marek Nekula a doplňuje jej na 130 celostránkových barevných ilustrací.
<<  <  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24   >   >>
( Strana 19 z 32 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476