15.09.2011
0

Jaroslav Peprník: Journalistic english

Čítanka je určena středně a výše pokročilým. Obsahuje 413 autentických textů z britského tisku. Texty jsou roztříděny do 30 okruhů, jako etiketa všedního života, dětství a dospívání, manželství a domov, zábava a sport, zdraví, vzdělání, náboženství, nehody a katastrofy, zločinnost, terorismus a válka, imigrace, monarchie, krajina, zvyky, příroda živá i neživá, vesmír, historie, literatura, životní příběhy zajímavých osob. Za každým textem následuje ve výběru překlad méně frekventovaných výrazů a vazeb. Četbou se učíte orientovat v neznámém textu a rozšiřujete si slovní zásobu v mnoha oblastech, které v běžných učebnicích nejsou zastoupeny, zato se hojně vyskytují v tisku, a navíc se dovíte mnoho zajímavého, co může obohatit vaše všeobecné vzdělání. Závěrečná krátká kapitola popisuje specifičnost žurnalistické angličtiny. Obsahuje 106 ilustrací, které se tematicky váží k různým stránkám života v Británii a USA, z historie i současnosti.
02.09.2011
0

Paul Shipton: Chit Chat 2 Pracovní sešit

Věnuje zvláštní pozornost nácviku výslovnosti: na konci každé lekce obsahuje říkanky, které pomáhají dětem osvojit si výslovnost hravou formou. Upevňuje jazykové učivo prezentované v učebnici pomocí různých motivujících a zábavných aktivit. Dále rozvíjí řečové dovednosti, především čtení a psaní.
02.09.2011
0

Derek Strange: New Chatterbox 1 Pracovní sešit

Inovovaná série oblíbených učebnic, přibližuje obsah současnosti, přináší zcela nová témata a přitom zachovává základní sylabus, strukturu a koncepci výuky, kterou si učitelé tolik oblíbili. Přidáním nového dílu "Starter" navíc vznikla ideální sada učebnic pro úplné začátečníky.
30.08.2011
0

Angličtina-rozšířená slovní zásoba

Kniha obsahuje více než 9000 slovíček a obratů členěných podle témat. Pro lepší zapamatování a pochopení kontextu je každé slovo použito v krátké příkladové větě. U každého slovíčka je přepis výslovnosti. Významově blízké výrazy tvoří v rámci kapitoly skupiny, proto si lze slova se stejným kmenem osvojovat najednou a snáze zapamatovat...
30.08.2011
0

Německá gramatika v kostce

Kniha obsahuje základní přehled německé mluvnice kladoucí důraz na jednoduchost použité terminologie, která je navíc v úvodu vysvětlena, jasný a srozumitelný výklad, kompaktnost a přehlednost s využitím tabulek a dvoubarevnost tisku, četné příklady čerpané ze současné živé němčiny a důsledně opatřené českými překlady, užitečné tipy a rady k probírané látce. Publikace je určena pro studující ve školách a kurzech i pro samouky, pro začátečníky i pokročilejší, pro všechny zájemce o němčinu, kteří si chtějí oživit či uspořádat mluvnické vědomosti.
<<  <  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20   >   >>
( Strana 15 z 32 )

Kategorie blogu

Kontaktní informace

Styria, s.r.o. - Knihkupectví
Palackého 66, 612 00 Brno
E-mail: styria@styria.cz
Tel.: 549 211 476